Brug din VHF Radio

En VHF radio, er efter min opfattelse et vigtigt sikkerhedsudstyr i alle både, uanset størrelse. Selv om, at mobildækningen er blevet bedre, så er der ingen garanti for, at du kan bruge din mobil, når du er kommet et stykke fra kysten. På VHF kan man komme i kontakt med andre både og man kan få hjælp via Lyngby Radio.

Jeg har på det seneste konstateret, at der er forskellig opfattelse af, hvem der må bruge hvilke kanaler på VHF.

Reglerne er ens for alle, uanset om man er lystsejler, eller erhverv. Der er kanaler der bruges af havne og der er kanaler, som bruges mellem skibe / både.

Allermest vigtigt – Så er radioen sikkerhedsudstyr og bruges til nødopkald.

Jeg kan konstatere, at mange er usikker på VHF, selv om man har taget kursus og certifikat, formentlig fordi man bruger det for sjældent. Nogle er usikker på, om man skal anskaffe VHF.

Jeg kan kun opfordre til, at man anskaffer og bruger VHF’en, når man er på vandet

Opkald sker på kanal 16.
Når der er forbindelse, skiftes der til en af skib til skib kanalerne. man må ikke forstyrre nødtrafikken. Alt kommunikation vedr. nød, foregår på kanal 16 og den må ikke bruges til snik snak.

Følgende kanaler kan bruges mellem skibe / både:
Kanal 6.
Kanal 8
Kanal 72
Kanal 77

Derudover har nogle fået programmeret lystfartøjskanalerne 1L & 2L & 3L ind i VHF’en.

Erhvervsfiskere kan derudover bruge 1F & 2F & 3F, som er forbeholdt erhvervsfiskere.

Jeg vil anbefale, at man har en fastmonteret VHF i båden. Den har længere rækkevidde end en håndholdt, men en håndholdt er bedre end ingen.

Husk, jævnligt at tjekke VHF’en. Enten ved et opkald til Lyngby Radio, eller gå nogle stykker sammen og tjek hinandens radioer. Når vi laver et større tjek i havnen, går vi rundt med en håndholdt VHF og kalder op til de enkelte bådejere. En god øvelse i foråret inden sæson.

VHF-radioen er din livline til land i en nødsituation
Den er et meget vigtigt redskab, hvis du kommer i en nødsituation
Kanal 16 på din VHF radio er den maritime nødkanal, som aflyttes af Lyngby Radio i alle danske farvande og af alle erhvervsskibe på havet.

Som fritidssejler / lystfisker, bør du også lytte.
Den hurtigste hjælp kommer ofte fra de både, der er tættest på dig, som enten hører nødkaldet direkte eller bliver dirigeret via Lyngby Radio.
Med din VHF radio kan du tale med andre sejlere, men vigtigst af alt er, at VHF gennem årtier har bevist sit værd til effektiv kommunikation ved redningsaktioner. VHF giver mulighed for direkte kontakt med skibe i området, Lyngby Radio, redningsfartøjer og evt. helikopter. Lyngby Radio lytter på kanal 16 og overvåger DSC alarmer 24 timer i døgnet – året rundt!

Efter, at jeg havde set en udsendelse i TV om en fritidsfisker, som drev rundt i flere timer, uden mobildækning, uden at kunne komme i kontakt med nogen og en helikopter ledte efter ham i flere timer, købte jeg VHF til jollen også.


DSC en ekstra sikkerhed.
DSC har en alarmknap – den røde ”distress”-knap. Ved blot et enkelt tryk på denne sender du en nødalarm til Lyngby Radio og alle skibe i et stort område. Alarmen fortæller, hvem du er, og hvor du er. Nødalarmen er DSC systemets vigtigste funktion,
men du kan også foretage direkte opkald til andre skibe via DSC systemet. Det sker via et MMSI-nummer, der, næsten som et telefonnummer, giver en opkaldstone hos den, du kalder.
Alle erhvervsfartøjer og de radioer, som i dag sælges til lystbåde, har DSC.
VHF radioen er din livline til land i en nødsituation

Desuden er det også en vigtig ting, at installere AIS i båden. Så bliver man synlig for andre både (hvis de har AIS)

AIS i lystbåde

Og så det vigtige:
Få nu taget det VHF / DSC certifikat, hvis du ikke har det og husk at få et kaldesignalsbevis.
For at kunne betjene en VHF med DSC lovligt, skal du have certifikatet og have radioen registreret.

Vær OBS på, at MMSI nr. til en håndholdt altid starter med 8 så man kan ikke bare bruge sit MMSI nr. fra den stationære VHF i båden.
MMSI nr. til stationær starter med 2

Lignende artikler