Miljøstyrelsen efterlyser DØDE SÆLER OG MARSVIN

Miljøstyrelsen vil gerne høre fra dig, hvis du finder en død sæl eller et marsvin på stranden. Tag meget gerne et billede og ring til Miljøstyrelsen på tlf. 30 18 31 48 eller 76 12 20 00, så tager de ud og henter dyret. Miljøstyrelsen undersøger havpattedyrenes spæklag for at blive klogere på havmiljøet og miljøfremmede stoffer.

De døde havpattedyr bliver hentet ind på laboratoriet, hvor de bliver obduceret og blandt andet får målt spæklaget og bliver undersøgt for miljøfarlige stoffer og sygdomme.

Sådan hjælper du Miljøstyrelsen

Citat fra Miljøstyrelsens hjemmeside:

Hvis du finder et havpattedyr på stranden, vil vi bede dig om at gøre følgende:

Tag et billede af dyret og et skærmbillede af din kortapp som fx Google Maps, når du står ved dyret. Noter gerne kendetegn ved findestedet, og ring til os ved førstkommende lejlighed. Så tager vi ud og finder dyret og henter det hjem til nærmere undersøgelse. 

Alt efter hvor du er i landet, kan du ringe til os på følgende numre på hverdage og i weekenden: 

• Øerne: Line A. Kyhn fra Aarhus Universitet på tlf. 30 18 31 48 / mail: lky@bios.au.dk.
• Jylland: Charlotte Bie Thøstesen fra Fiskeri- og Søfartsmuseet på tlf. 76 12 20 00 / mail: fimus@fimus.dk
• På hverdage kan du ringe til Naturstyrelsen på 72 54 30 00.

Vinteren er den bedste årstid til at indsamle havpattedyr til undersøgelse, fordi dyrene er mere velbevarede på grund af de lave temperaturer.

Kilde og Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside her

Sæler på Als Odde

Lignende artikler