Hvor finder man regler for sejlads

På det seneste, har der været omtale af forskellige politiaktioner, som har givet sejlere påtaler og eller bøde. Nogle af de regler, som der henvises til, tror jeg er ubekendte for mange.

Jeg har valgt at lave et par link til nogle af reglerne, som kan berøre lystfiskere i båd.

I Østjylland skal man 300 meter fra kyst, inden at båden må plane.
Reglerne finder du i politivedtægten – Klik for link her

I Nordjylland er der i følge politiets hjemmeside ikke særlige regler.
Info om Nordjylland finder du her.

Samme sted finder du også info om vandscooter m.m.

Generelle regler for sejlads i danske farvande finder du i Lovtidende via dette link

Derudover er der masser af viden i “Danske havnelods” som du finder her

Udover de, som der her er linket til, findes der formentlig en del andre regler.

Når man skal sejle i de forskellige områder / farvande, er det vel en god ting, at man sætter sig ind i lokale forhold og regler. Jeg kan se på de seneste dages medieomtaler, at det kan blive en dyr fornøjelses, hvis man ikke kender reglerne / bryder dem.

Lignende artikler