Vive havn og bil fragmenteringen

Har man lyst til at fiske på nordsiden af fjorden, så er Vive havn et godt bud.

Fra Vive kører man  ad grusvejen mod havnen. Der er god skiltning hvor man skal svinge fra.

Vive havn er et godt udgangspunkt for fiskeriet. Det er muligt at gå både mod øst og vest..

Mod vest kan man gå langs tangen ved Vivebrogård, men husk der er et fredningsbælte ved Vive bæk.

Bunden består af sten, kalk, muslinger og ålegræs.

Mod øst kan man gå i vandkanten helt hen til Bilfragmenteringen. Der er mulighed for godt fiskeri hele vejen.

I Vive havn er der Sheltere, hvis lysten til overnatning skulle komme.

Mange bådklubber arrangere ture og fiskerkonkurrencer med udgangspunk i Vive havn.

Hvis du fortsætter mod øst, kommer du som nævnt til pladsen foran bil fragmenteringen.

Et af fjordens populære steder.

Du kan parkere oppe ved Hobrovejen eller ved Vive Havn.

Der er ca. 1 KM. at gå, uanset hvor du parkere.

Mod øst – fra anløbsbroen – er vanddybden varierende med sandbund, enkelte dybe render, sten og muslingebanker.

Mod vest er der store og små sten og en varierende bundvegetation.

Lignende artikler