Sildehagen Hobro

Sildehagen ligger umiddelbart øst for Hobro og lystbådehavnen.

Der er en god og varierende bundvegetation, hvilket gør forholdene ideelle for smolt og hundestejler. I kølvandet på dem følger ørrederne.

Sildehagen er en god plads, især i den kolde tid.

Der er store banker af blåmuslinger, hvilket altid tiltrækker fisk. Der er tit kontakt med ørreder på strækningen der.

Man skal vade med lidt forsigtighed . Overgangen fra fast til blødt mudder kan være ganske brat. 

Der er også sten, som kan give en snubletur.

Der er gode adgangsforhold fra parkeringspladsen som ligger før lystbådehavnen.

Området er fredet. Vis hensyn til de mange græsende får og kreaturer.

Vær opmærksom på ½ års fredningen ved udløbet af Valsgaard bæk.

Lignende artikler