Sandskredet Hobro

Når man nu er kommet på Sildehagen, kan man fortsætte længere ud, hvor man kommer til sandskredet.

Et meget betegnende navn for skrænten øst for Hegedal. Her er en åben sandbanke synlig på skrænten.

Bunden variere mellem grus-, sand- og muslingebanker.

Fra Sandskredet og østpå er der flere større og mindre hager, hvor der ofte er læ. Man kan næsten altid få vinden i ryggen. Det er bare et spørgsmål om at vælge side på en af de mange hager, som går ud i vandet.

Der er store områder med ålegræs og muslingebanker.

Det er en kyststrækning hvor man stort set i al slags vejr kan finde en fiskeplads hvor der er læ.

Som ved Sildehagen kan parkering ske på parkeringspladsen før lystbådehavnen.

Der er masser af muligheder og hvis du fortsætter langs stranden, kommer du til Bramslev som også er et yndet fiskested.

Vær opmærksom på ½ års fredningen ved udløbet af Valsgaard bæk

Området er fredet. Vis hensyn til de mange græsende får og kreaturer.

Området omkring sandskredet

Lignende artikler