Lergraven

Lidt øst for Hadsund broen, ligger Lergraven. Det er et område, hvor man i gamle dage gravede ler i selve fjorden, til brug for områdets teglværker.

Der er bundforhold med mange skarpe skrænter og huller, der ofte huser flotte fisk.

Men især på grund af bundforholdene, skal du vade med forsigtighed, både på grund af de mange huller, men også fordi bunden er meget blød.

Jeg har endnu ikke selv fisket i Lergraven, men flere har fortalt mig om forholdene.

Jeg tror faktisk, at det måske er nemmest at komme til Lergraven via søvejen.

Der er områder på både nord og sydsiden af fjorden, som kaldes lergraven.

Lignende artikler