Stinesminde

Stinesminde er en mindre by på nordsiden af fjorden. Der er en lille gruppe huse og en mindre jollehavn.

Der er gode og spændende bundforhold i fjorden ud for Stinesminde. Fra ca. 30 meters dybde i midten af fjorden, hæver bunden sig op til lavt vand nogle steder. I indsejlingen til havnen er der ca. 1 m. vand.

Der er slæbested både i selve havnebassinet og på arealet ved siden af havnen.

vær OBS på det nye fredningsbælte som går 500 m. til hver side af havnen. CA. Tjek det inden du fisker der.

Ud for Stinesminde er der varieret bund med muslingebanker, spredt rundt på sand og med enkelte sten.

Ved havnen og mod øst er der lavt vand, mens der mod vest er dybere.

Lignende artikler