I 60’erne og 70’erne voksede jeg op ved Mariager Fjord. Det lagde grunden til min interesse for fjorden.

Vi fiskede meget, både med stang, vod og ruser. (det måtte man dengang)

Jeg havde en længere periode, hvor der ikke blev fisket, men nu er interessen kommet tilbage med fornyet styrke.

fjordfisker.com blev til på et tidspunkt, hvor jeg var i gang med at omforandre nogle af de hjemmesider som jeg laver. For at få en side at øve på, var det egentligt naturligt at lave en side om lystfiskeri, som igen er blevet en stor interesse hos mig. Siden skulle egentlig bare have fungeret i kort tid, for at give rutine i det nye system, men med stigende interesse for fiskeriet, bliver den nu nok mere permanent.

Det er nu på vej til at blive en side om både fiskeri og sejlads, samt Mariagerfjord og omegn og ikke mindst info om fiskepladser og slæbesteder.

Hensigten er, at samle historier om fjordens fisk, fiskepladser, grej og ikke mindst slæbestederne ved Mariagerfjord og nærmeste omegn.

Har du en god historie om fiskeri, slæbesteder eller fjorden, er du velkommen til at sende den så den kan komme med på siden her. *

I dagligdagen er jeg formand hos Metal Himmerland. Et dejligt og spændende job, hvor jeg møder mange mennesker, og hvor vi arbejder med mange forskellige sager.   

Copyright

Indholdet på dette domæne / hjemmeside, tekster, design, layout,foto og videoer tilhører Ole Madsen & www.fjordfisker.com, og er beskyttet af loven om ophavsret.

Indholdet stilles udelukkende til rådighed for visning og læsning, og må ikke kopieres eller publiceres i nogen medier, hverken digitale eller trykte, uden forudgående skriftlig tilladelse fra undertegnede

* Foto og tekster, som uopfordret sendes med henblik på at blive bragt på siden, skal ledsages af dokumentation for ophavsret og der skal gives skriftligt samtykke til at disse kan bringes på www.fjordfisker.com og at www.fjordfisker.com har brugsret over billeder og tekster. I modsat fald bliver det ikke lagt på siden / domænet.

Ansvarsfraskrivelse

Denne hjemmeside er lavet i overensstemmelse med dansk ret.

Brug af siden / hjemmeside sker på egen risiko.

Jeg garantere ikke at siden er fejlfri. Siden drives som hobby og den er kun beregnet til almen orientering, men jeg forsøger at holde den så ajour som muligt. Siden laves så længe det er sjovt, men siden kan uden varsel bringes til ophør.

Jeg frasiger mig ansvar for sider som jeg linker til.

Fjordfisker.com frasiger sig ethvert ansvar for tab, skade, krav, erstatningsansvar eller skadeserstatning af enhver art som resultat af adgang til, brug af indholdet på denne hjemmeside.

Denne hjemmeside reguleres udelukkende af dansk ret. 

Cookies:

Fjordfisker bruger cookies til brug for at tælle antal besøgende. Det sker via Google Analytics. Indsamlet data bruges ikke til andet end at give mig et overblik på, hvilke sider der bliver besøgt på fjordfisker.com

MVH Ole Madsen