Als Odde

Als Odde er fjordens yderste fiskeplads inden fjordens udmunding i Kattegat.

Her er mange lystfiskere på jagt efter især skrubber, idet man kan gå næsten helt ud til kanten af sejlrenden.

Der er ligeledes en lille mole ved siden af lodsbådens plads, hvor man kan nyde fiskeriet. Det er sjældent at lodsbåden er ved molen, så der er typisk god plads.

Men der er også mulighed for ørred, hornfisk og ikke mindst makrel.

Pas på ved fangst af fjæsing og ulk.


Ørrede fanget ved Als Odde. Manglede lidt i at nå mål. Genudsat.
Als Odde set fra vandsiden. I sommer halvåret har grillen åben.
Udsigten mod øst

Der er altid meget strøm ved Als Odde. Det skal man lige forholde sig til, uanset om man fisker langs renden, eller fra båd.

Lignende artikler